Mobiler.lv līguma nosacījumi

Šie līguma nosacījumi tiek piemēroti www.mobiler.lv sistēmā mobilo tālruņu, planšetdatoru un iPod atkārtotas izmantošanas un tālākas tirdzniecības nolūkos sekojošā veidā.
Akcija
Samsung produktu pārdevēji (turpmāk – Pārdevēji) organizē Samsung Galaxy S10 viedtālruņu akciju (turpmāk - Akcija).
Akcija ir spēkā Pārdevēju tiešsaistes un ārsaistes veikalos, kas norādīti samsung.com/lv/lt/ee (turpmāk – Veikals).
Akcija ir spēkā no 2019. gada 8. marta līdz 2019. gada 3. maijam (turpmāk – Akcijas periods).
Akcijas preces ir šādi Samsung Galaxy S10, S10+, S10e viedtālruņu modeļi: modelis Nr. SM-G970FZKDSEB, SM-G970FZWDSEB, SM-G970FZGDSEB, SM-G973FZKDSEB, SM-G973FZWDSEB, SM-G973FZGDSEB, SM-G973FZKGSEB, SM-G973FZWGSEB, SM-G975FZKDSEB, SM-G975FZWDSEB, SM-G975FZGDSEB, SM-G975FCKGSEB, SM-G975FCWGSEB, SM-G975FCKHSEB, SM-G975FCWHSEB (katra atsevišķi saukta Akcijas prece, bet kopā sauktas Akcijas preces).
Piedāvājums ir spēkā tikai attiecībā uz Akcijas precēm, ko izplata SIA „Samsung Electronics Baltics”. Klientam jāpārliecinās pie mazumtirgotāja, ka izvēlētās preces dod tiesības piedalīties Akcijā.
Klientam jāseko Pārdevēja turpmākiem norādījumiem attiecībā uz Akciju.
Piedalīšanās Akcijā ar tiešsaistes atpirkumu
Ja Akcijas perioda laikā klients pērk Akcijas preces tiešsaistes Veikalā, kas norādīts www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā vai www.senainauja.lt Lietuvā un izvēlas turpmāk aprakstīto sava vecā viedtālruņa atpirkuma iespēju, klients ir tiesīgs saņemt gan vecā viedtālruņa atpirkuma vērtību, gan bonusu papildus atpirkuma vērtībai (turpmāk - Bonuss). Bonuss ir iepriekš noteikts zemāk atkarībā no iegādātās Akcijas preces un atpirkumam piedāvātās vecās ierīces.
Tiek piemēroti šādi Bonusi:
Atpirkumam piedāvātā vecā ierīce / Iegādātā Akcijas prece Galaxy S10+
1 TB
Modeļa Nr.
SM-G975FCKHSEB, SM-G975FCWHSEB
Galaxy S10 vai S10+
512 GB
Modeļa Nr.
SM-G975FCKGSEB, SM-G975FCWGSEB, SM-G973FZKGSEB, SM-G973FZWGSEB
Galaxy S10 vai S10+
128 GB
Modeļa Nr.
SM-G975FZKDSEB, SM-G975FZWDSEB, SM-G975FZGDSEB, SM-G973FZKDSEB, SM-G973FZWDSEB, SM-G973FZGDSEB
Galaxy S10e
Modeļa Nr.
SM-G970FZKDSEB, SM-G970FZWDSEB, SM-G970FZGDSEB
Samsung Galaxy S sērija, Samsung Galaxy Note sērija vai Apple iPhone 200 EUR 150 EUR 100 EUR 50 EUR
Cits viedtālrunis, planšete vai viedpulkstenis 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Tiešsaistes atpirkuma izpildes nolūkos turpmāk aprakstīto klienta vecā viedtālruņa atpirkuma vērtību nosaka Redeem Nordics OÜ, reģistrācijas numurs: 11956374, adrese: Aardla tn 23, Tartu, 50110, Igaunija (turpmāk saukts Partneris).
Attiecīgās atpirkuma vērtības un Bonusa summa tiek nodrošināta klientam atmaksas veidā pēc tam, kad klients atsūta Partnerim savu atpirkumam piedāvāto veco viedtālruni.
Lai saņemtu atmaksu pēc Akcijas preces iegādes, klientam jāapmeklē atpirkuma mājaslapa, proti, www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā vai www.senainauja.lt Lietuvā, jānorāda iegādātās Akcijas preces IMEI kods, pirkuma datums un vieta, pašam jānovērtē savs vecais viedtālrunis un jāpabeidz reģistrācija sava vecā viedtālruņa atpirkumam 7 dienu laikā no Akcijas preces pirkuma datuma. Klients atzīst, ka pašnovērtējuma vērtība ir ilustratīva, aptuvena, un tā var svārstīties. Precīzu atpirkuma vērību nosaka Partneris.
Pēc tam, kad klients noteicis pašnovērtējumu, tam jāizmanto klientam izsniegtā aploksne sava vecā viedtālruņa un parakstīta atpirkuma līguma nosūtīšanai, izmantojot noteikto paku piegādes dienestu piegādei Partnerim ne vēlāk kā 10 dienu laikā no reģistrācijas mājaslapā. Piegāde ir bez maksas. Ja klients nenodod savu atpirkumam piedāvāto veco viedtālruni vai parakstīto līgumu Partnerim norādītā termiņā, klients nav tiesīgs saņemt atmaksu, tai skaitā Bonusu.
Tiek sagaidīts, ka vecais viedtālrunis, ko klients nodod atpirkumam, būs lietots. Tomēr klientam nav aizliegts nodot jaunu viedtālruni. Viedtālrunim un visām tā daļām jābūt oriģinālā ražotāja izgatavotām – viedtālruņu pakaļdarinājumi vai tālruņi ar trešo personu rezerves daļām netiks pieņemti.
Atpirkumam Bonusa saņemšanai var nodot tikai vienu veco ierīci.
Vecā viedtālruņa vērtība atkarīga no ierīces stāvokļa, modeļa un tirgus svārstībām. Partneris novērtēs veco viedtālruni, klienta noteikto pašnovērtējuma vērtību, un tad apstiprinās vai atjauninās klienta noteikto pašnovērtējuma vērtību. Klients saņems ziņu e-pastā ar Partnera novērtējuma rezultātu.
Klients saņems atmaksu Partnera apstiprinātās vai atjauninātās novērtējuma vērtības apjomā un Bonusu divu darba dienu laikā pēc tam, kad Partneris būs veicis novērtējumu
Pirms sava vecā viedtālruņa nodošanas noteiktajam paku piegādes dienestam klientam jāatbrīvo viedtālrunis no visiem ar to saistītajiem klienta kontiem, ieskaitot, bet ne tikai, Google kontu (visiem Android viedtālruņiem), Samsung kontu (Samsung viedtālruņiem), iCloud (iOS viedtālruņiem), un pilnībā jāatjauno rūpnīcas iestatījumi viedtālrunī. Klientam ieteicams izgatavot datu rezerves kopiju, lai izvairītos no vērtīgas informācijas zaudēšanas.
Klientam jāpārbauda noteikumi un nosacījumi, kas pieejami atpirkuma vietnē, proti, www.tagasiost.ee Igaunijā, www.atpirkums.lv Latvijā un www.senainauja.lt Lietuvā, un tiks piemēroti uz tiešsaistes atpirkuma darījumu.
Piedalīšanās Akcijā ar ārsaistes atpirkumu
Ja Akcijas periodā klients iegādājas Akcijas preci Veikalā, kur Pārdevējs dod norādījumus klientiem par veicamo atpirkumu un nodod atpirkumam veco viedtālruni, kā aprakstīts zemāk, klients ir tiesīgs saņemt Veikala personāla noteikto vecā viedtālruņa atpirkuma vērtību un bonusu papildus atpirkuma vērtībai (turpmāk – Bonuss). Bonuss ir iepriekš noteikts zemāk atkarībā no iegādātās Akcijas preces un atpirkumam piedāvātās vecās ierīces.
Tiek piemēroti šādi Bonusi:
Atpirkumam piedāvātā vecā ierīce / Iegādātā Akcijas prece Galaxy S10+
1 TB
Modeļa Nr.
SM-G975FCKHSEB, SM-G975FCWHSEB
Galaxy S10 vai S10+
512 GB
Modeļa Nr.
SM-G975FCKGSEB, SM-G975FCWGSEB, SM-G973FZKGSEB, SM-G973FZWGSEB
Galaxy S10 vai S10+
128 GB
Modeļa Nr.
SM-G975FZKDSEB, SM-G975FZWDSEB, SM-G975FZGDSEB, SM-G973FZKDSEB, SM-G973FZWDSEB, SM-G973FZGDSEB
Galaxy S10e
Modeļa Nr.
SM-G970FZKDSEB, SM-G970FZWDSEB, SM-G970FZGDSEB
Samsung Galaxy S sērija, Samsung Galaxy Note sērija vai Apple iPhone 200 EUR 150 EUR 100 EUR 50 EUR
Cits viedtālrunis, planšete vai viedpulkstenis 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Atpirkuma vērtība un Bonuss tiek nodrošināts klientam atlaides veidā, kad klients pērk Akcijas preci un nodod Veikalā savu veco ierīci atpirkumam. Ja klients nenodod Veikalā savu veco viedtālruni atpirkumam, klients nav tiesīgs saņemt atpirkuma vērtību un Bonusu.
Tiek sagaidīts, ka vecais viedtālrunis, ko klients nodod atpirkumam, būs lietots. Tomēr klientam nav aizliegts nodot jaunu viedtālruni. Viedtālrunim un visām tā daļām jābūt oriģinālā ražotāja izgatavotām – viedtālruņu pakaļdarinājumi vai tālruņi ar trešo personu rezerves daļām netiks pieņemti.
Atpirkumam Bonusa saņemšanai var nodot tikai vienu veco ierīci
Vecā viedtālruņa vērtība atkarīga no ierīces stāvokļa, modeļa un tirgus svārstībām. Veikala personāls novērtēs veco viedtālruni un attiecīgi piemēros atlaidi Akcijas preces cenai.
Pirms sava vecā viedtālruņa nodošanas Veikala personālam klientam jāatbrīvo viedtālrunis no visiem ar to saistītajiem klienta kontiem, ieskaitot, bet ne tikai, Google kontu (visiem Android viedtālruņiem), Samsung kontu (Samsung viedtālruņiem), iCloud (iOS viedtālruņiem), un pilnībā jāatjauno rūpnīcas iestatījumi viedtālrunī. Klientam ieteicams izgatavot datu rezerves kopiju, lai izvairītos no vērtīgas informācijas zaudēšanas
Vispārīgi noteikumi
Akcija ir paredzēta tikai klientiem mazumtirdzniecībā, un tā neattiecas uz precēm, ka tiek iegādātas tālākas pārdošanas nolūkā.
Ir spēkā Veikala vispārīgie pārdošanas un piegādes noteikumi, ja Pārdevējs nenosaka vai šie noteikumi īpaši neparedz citādi.
Klients nav tiesīgs saņemt Bonusu, ja tiek konstatēts, ka klients nav ievērojis šos noteikumus vai ir negodīgi ietekmējis šīs Akcijas norisi.