Mobiiliringlus.ee lepingutingimused

Neid lepingutingimusi kohaldatakse www.mobiiliringlus.ee süsteemis mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja iPodide taaskasutuseks ning nendega kauplemiseks järgnevalt kirjeldatud moel.
Kampaania
Samsungi toodete müüjad (edaspidi – Müüjad) korraldavad nutitelefonide Samsung Galaxy Note 10 | 10+ ettetellimiskampaania (edaspidi – Kampaania).
Kampaania viiakse läbi Müüjate veebi- ja tavakauplustes (edaspidi – Kauplus), mille nimekirja leiab aadressilt samsung.com/lv/lt/ee.
Kampaania algab 8. augustil 2019 kell 00:00 ja kestab kuni 22. augustini 2019, 23:59 (edaspidi – Kampaaniaperiood).
Kampaania tooteks on nutitelefon Samsung Galaxy Note 10 | 10+, mudeli nr SM – N970FZKDSEB, SM – N970FZSDSEB, SM – N975FZKDSEB, SM – N975FZSDSEB, SM – N975FZKGSEB, SM – N975FZSGSEB (edaspidi – Kampaaniatoode).
Kampaanias osalevatel klientidel on õigus soetada Kampaaniatoode allpool kirjeldatud Boonusega.
Pakkumine kehtib üksnes neile Kampaaniatoodetele, mida pakub SIA „Samsung Electronics Baltics”. Klient peab jaemüüja kaupluses veenduma, et tema poolt valitud tooted kvalifitseeruvad Kampaanias osalemiseks.
Kliendid on kohustatud täitma Müüjate poolt Kampaania kohta antavaid täiendavaid juhiseid.
Kampaanias osalemine veebi vahendusel
Kui klient soetab Kampaaniaperioodil Kampaaniatoote mõnes veebikaupluses, mis on märgitud veebisaitidel www.tagasiost.ee Eestis, www.atpirkums.lv Lätis või www.senainauja.lt Leedus, ning valib variandiks oma vana nutitelefoni tagasimüügi allpool kirjeldatud viisil, on kliendil lisaks vana telefoni tagasimüügiväärtusele õigus täiendavale 100 EUR suurusele boonusele (edaspidi – Boonus).
Veebipõhise tagasimüügi korral määrab kliendi vana nutitelefoni tagasiostuväärtuse Redeem Nordics OÜ, registrikood: 11956374, aadress: Aardla tn 23, Tartu, 50110, Eesti (edaspidi – Partner).
Tagasiostuväärtusele vastav summa ja Boonus tasutakse kliendile tagasimaksena pärast seda, kui klient on saatnud oma vana nutitelefoni Partnerile.
Tagasimakse saamiseks pärast Kampaaniatoote ostu peab klient külastama tagasimüügi veebilehte, mis asub aadressil www.tagasiost.ee Eestis, www.atpirkums.lv Lätis või www.senainauja.lt Leedus, märkima soetatud Kampaaniatoote IMEI-koodi ja ostu puudutavad andmed, hindama ise oma vana nutitelefoni väärtust ja registreeruma veebilehel 7 päeva jooksul pärast Kampaaniatoote soetamise kuupäeva. Klient mõistab, et tema poolt antud hinnang on illustratiivne, ligikaudne ja võib kõikuda. Täpse tagasiostuväärtuse määrab Partner.
Pärast seda, kui klient on määranud oma nutitelefoni hinna, peab ta andma oma vana nutitelefoni ja allkirjastatud tagasimüügilepingu 14 päeva jooksul pärast veebisaidil registreerumist üle määratud kullerile või pakiveoteenuse pakkujale, kes toimetab vana nutitelefoni ja lepingu Partnerile. Pakiveoteenus on tasuta. Kui klient ei edasta oma vana nutitelefoni või allkirjastatud tagasimüügilepingut ettenähtud tähtpäevaks Partnerile, kaotab ta õiguse vastavale tagasimaksele ja Boonusele.
Enne, kui klient oma vana nutitelefoni määratud kullerile või pakiveoteenuse osutajale üle annab, peab ta eemaldama nutitelefonist kõik sellega seotud kliendikontod, sealhulgas, ent mitte üksnes, Google’i konto (kõik Android-nutitelefonid), Samsungi Konto (Samsungi nutitelefonid), iCloudi (iOS nutitelefonid) ja taastama täielikult nutitelefoni tehasesätted. On soovitatav, et klient teeks väärtusliku info kaotsimineku vältimiseks sellest varundkoopia.
Eeldatakse, et nutitelefon, mille klient uue telefoni vastu tagastab, on kasutatud. Samas pole kliendil keelatud uut nutitelefoni tagastada. Nutitelefon ja kõik selle osad peavad olema originaalosad, võltsitud või kolmandate isikute poolt valmistatud asendusosadega nutitelefone vastu ei võeta.
Boonuse saamiseks võib tagasi müüa ainult ühe vana toote.
Vana nutitelefoni väärtus sõltub seadme seisukorrast, mudelist ja turuväärtuse kõikumisest. Partner hindab vana nutitelefoni ja kliendi poolt määratud väärtust ning kas kinnitab kliendi hinnangu või muudab seda. Partner teavitab Klienti tema poolt antud hinnangust meili teel.
Kliendile tehakse tagasimakse summas, mis vastab kas kliendi poolt antud või Partneri poolt korrigeeritud hinnangule, kahe päeva jooksul pärast seda, kui Partner on määranud toote väärtuse.
Klient on kohustatud lugema tagasimüügile kohaldatavaid tingimusi, mis on avaldatud veebisaitidel www.tagasiost.ee Eestis, www.atpirkums.lv Lätis ja www.senainauja.lt Leedus.
Kampaanias osalemine Kaupluse vahendusel
Kui klient teeb Kampaaniaperioodil Kampaaniatoote eeltellimuse Kaupluses, soetab Kampaaniatoote Kaupluses 31. augustiks 2019 ja müüb oma vana nutitelefoni tagasi allpool kirjeldatud viisil, on kliendil lisaks vana telefoni tagasimüügiväärtusele õigus täiendavale 100 EUR suurusele boonusele (edaspidi – Boonus).
Tagasiostuväärtusele vastav summa ja Boonus tasutakse kliendile allahindlusena, kui klient on ostnud Kampaaniatoote ja andnud Kauplusele koos Kampaaniatoote soetamisega üle oma vana nutitelefoni. Kui klient ei tagasta oma vana nutitelefoni Kauplusele, ei ole tal õigust saada ei vana nutitelefoni tagasiostuväärtust ega Boonust.
Enne, kui klient oma vana nutitelefoni Kaupluse personalile üle annab, peab ta eemaldama nutitelefonist kõik sellega seotud kliendikontod, sealhulgas, ent mitte üksnes, Google’i konto (kõik Android-nutitelefonid), Samsungi Konto (Samsungi nutitelefonid), iCloudi (iOS nutitelefonid) ja taastama täielikult nutitelefoni tehasesätted. On soovitatav, et klient teeks väärtusliku info kaotsimineku vältimiseks sellest varundkoopia.
Eeldatakse, et nutitelefon, mille klient uue telefoni vastu tagastab, on kasutatud. Samas pole kliendil keelatud uut nutitelefoni tagastada. Nutitelefon ja kõik selle osad peavad olema originaalosad, võltsitud või kolmandate isikute poolt valmistatud asendusosadega nutitelefone vastu ei võeta.
Boonuse saamiseks võib tagasi müüa ainult ühe vana nutitelefoni.
Vana nutitelefoni väärtus sõltub seadme seisukorrast, mudelist ja turuväärtuse kõikumisest. Kaupluse töötajad hindavad vana nutitelefoni ja kohaldavad vastavat allahindlust Kampaaniatoote hinnast.
Üldtingimused
Kampaania on mõeldud üksnes jaemüügiklientidele ning seda ei kohaldata edasimüügiks ostetavatele toodetele.
Kampaaniale kohaldatakse Kaupluse üldisi müügi- ja tarnetingimusi, kui Müüja või käesolevad reeglid ei sätesta selgesõnaliselt teisiti.
Kliendil ei ole õigust tagasimaksele ega allahindlusele, kui selgub, et klient on käesolevaid tingimusi eiranud või on Kampaania protsessi lubamatult mõjutanud.
Pakkumist puudutavaid reklamatsioone saab esitada 22. oktoobrini 2019.a, selleks tuleb helistada või kirjutada kõnekeskusele:
     Eesti: 800-7267, info@samsung.ee
     Läti: 8000-7267, info@samsung.lv
     Leedu: 8800-77777, info@samsung.lt