Vali mudel


Kampaania

 1. Telia Eesti AS, registrikood: 10234957, aadress: Mustamäe tee 3, 15033, Harju Maakond, Tallinn, Eesti (edaspidi - Seller) korraldab Samsung Galaxy käekellade tagasiostukampaania (edaspidi – Kampaania).
 2. Kampaania toimub Müüja veebi- ja tavakauplustes (edaspidi iga kauplus eraldi – Kauplus).
 3. Kampaania toimub alates 21. septembrist 2018 09:00 kuni 12. oktoobrini 2018 23:59 (edaspidi – Kampaaniaperiood).
 4. Kampaaniatooteks on Samsung Galaxy käekell (mudelid nr SM-R805FZSASEB, SM-R815FZDASEB, SM-R815FZKASEB) (edaspidi – Kampaaniatoode).
 5. Kampaanias osalevatel klientidel on õigus soetada Kampaaniatoode allahindlusega allpool kirjeldatud korras.
 6. Kampaania läbiviimisel määrab kliendi vana nutikella või nutitelefoni (edaspidi – Vana Seade) tagasiostuväärtuse allpool kirjeldatud korras Redeem Nordics OÜ, registrikood: 11956374, aadress: Aardla tn 23, Tartu, 50110, Eesti (edaspidi – Partner).

Kampaanias osalemine

 1. Kui klient ostab Kampaaniaperioodil Kauplusest Kampaaniatoote ja valib tasumisel variandiks Vana Seadme tagastamise allpool kirjeldatud viisil, on tal lisaks Partneri poolt määratud Vana Seadme tagasiostuväärtusele õigus saada täiendavalt 100 eurot.
 2. Kampaania raames tagasiostetavate nutikella ja nutitelefoni mudelite nimekirjaga saab tutvuda aadressil www.tagasiost.ee.
 3. Tagasiost toimub kahes etapis: kui Kampaaniatoote soetamisel valib klient variandiks Vana Seadme tagastamise, siis kohaldatakse esimest 100 euro suurust allahindlust kohe ning ülejäänud tagasiostusumma tasutakse kliendile tagasimaksena pärast seda, kui klient on saatnud oma Vana Seadme Partnerile.
 4. Tagasimakse saamiseks pärast Kampaaniatoote soetamist peab klient külastama tagasiostu veebilehte, mis asub aadressil www.tagasiost.ee, märkima soetatud Kampaaniatoote IMEI-koodi, soetamise kuupäeva ja koha, hindama ise oma Vana Seadme väärtuse ja registreerima oma vana nutitelefoni tagasimüügi 26. oktoobriks 2018. Klient mõistab, et tema poolt antud hinnang on näitlik ja ligikaudne. Täpse tagasiostuväärtuse määrab Partner.
 5. Pärast seda, kui klient on määranud ise oma Vana Seadme väärtuse, pakib ta Vana Seadme talle edastatavasse ümbrikusse ja saadab selle koos allkirjastatud tagasiostulepinguga määratud pakiveoteenuse osutajat kasutades Partneril hiljemalt 11. novembriks 2018. Pakiveoteenus on tasuta. Kui klient ei saada oma Vana Seadet või allkirjastatud tagasiostulepingut ettenähtud kuupäevaks Partnerile, pole tal õigust vastavat tagasimakset saada.
 6. Eeldatakse, et Vana Seade, mille klient uue toote vastu tagastab, on kasutatud. Samas pole kliendil keelatud uut nutitelefoni või nutikella tagastada. Nutikell või nutitelefon ja kõik selle osad peavad olema valmistatud algse tootja poolt – võltsitud või kolmandate isikute poolt valmistatud asendusosadega nutikellasid ja nutitelefone vastu ei võeta.
 7. Vana Seadme väärtus sõltub seadme seisukorrast ja mudelist. Partner kontrollib Vana Seadme mudelit, hindab selle seisukorda ja kliendi poolt märgitud väärtust ning kas kinnitab kliendi hinnangu või muudab seda. Partner teavitab Klienti tema poolt antud hinnangust meili teel.
 8. Kliendile tehakse tagasimakse summas, mis vastab kas kliendi poolt antud või Partneri poolt korrigeeritud hinnangule, kolme päeva jooksul pärast seda, kui Partner on määranud toote väärtuse.
 9. Enne, kui klient oma Vana Seadme määratud pakiveoteenuse osutajale üle annab, peab ta eemaldama nutitelefonist kõik sellega seotud kliendikontod, sealhulgas, ent mitte üksnes, Google’i konto (kõik Android-seadmed), Samsungi Konto (Samsungi seadmed), iCloudi (iOS seadmed) ja taastama täielikult Vana Seadme tehasesätted. On soovitatav, et klient teeks väärtusliku info kaotsimineku vältimiseks sellest varundkoopia.
 10. Klient on kohustatud tutvuma tagasiostule kohaldatavate tingimustega, mis on avaldatud veebisaidil www.tagasiost.ee.

Üldtingimused

 1. Kampaania on mõeldud üksnes jaemüügiklientidele ning seda ei kohaldata edasimüügiks ostetavatele toodetele.
 2. Kampaaniale kohaldatakse Müüja üldisi müügi- ja tarnetingimusi, kui Müüja või käesolevad reeglid ei sätesta selgesõnaliselt teisiti.
 3. Kliendil ei ole õigust allahindlusele, kui selgub, et klient on käesolevaid tingimusi eiranud või on Kampaania protsessi lubamatult mõjutanud.
 4. Kampaaniat puudutavaid reklamatsioone saab esitada kuni 12. jaanuarini 2018, selleks tuleb helistada telefonil +372 639 7130 või saata meil aadressile info@telia.ee.

1. Ostja andmed
Ostja tegevusnimi on Redeem Nordics OÜ, registrinumbriga 11956374. Ettevõte turustab end Redeem Nordics OÜ nime all ning www.mobiiliringlus.ee interneti koduleheküljel. Redeem Nordics OÜ ostab ja kogub erinevate turunduskanalite kaudu mobiiltelefone, tahvelarvuteid ja iPode.
Ringluslepingu tingimusi aktsepteerides kinnitab Klient, et ta on tutvunud lepingu tingimuste ning Mobiiliringlus.ee kodulehel oleva informatsiooniga.
2. Mõisted
Kliendi all mõeldakse osapoolt, kes sõlmib lepingu kauba müümiseks Redeem Nordics OÜ-le, võtab vastu kauba eest saadava summa ja omab mobiiltelefone, tahvelarvuteid või iPode, mis müüakse Redeem Nordics OÜ-le.
Ringluspaketi all mõeldakse Ringluslepingut ja pehmendustega tagastusümbriku kombinatsiooni.
Mobiiltelefonide all mõeldakse mobiiltelefone, tahvelarvuteid ja iPode.
3. Mobiiltelefonid
Klientidele mobiiltelefonide eest makstava hüvitise summat mõjutavad mobiiltelefoni mark ja mudel ning nende seisukord. Mobiiltelefonid liigitatakse seisukorra alusel viite hinnaklassi: töötav, katkine, katkine ekraan, mittekäivituv ja parandamiskõlbmatu.Töötava mobiiltelefoni eest makstakse Mobiiliringlus.ee kodulehel märgitud täishinda, katkise mobiiltelefoni eest 65 % täishinnast, katkise ekraaniga telefonide eest 25 %, mittekäivituva eest 10 % ja parandamiskõlbmatu/ blokeeritud (iCloud Activation lock, Checkmendi, Google/Samsung Accounti, My Xperia Theft Protectioni või mobiilioperaatorite mustas nimekirjas) eest 0 %.
Katkine:
 • Aku puudub, kuid läheb tööle testakuga
 • Füüsiline kahjustus
 • Puuduvad osad
 • Katkised nupud või lülitid
 • Katkine kaamera, klaviatuur, kõlar, mikrofon jms.
 • Vigane SIM kaardi lugeja või laadija pesa
 • Vigane tarkvara
Katkine ekraan:
 • Katkine displei/ekraan
 • Katkine puuteekraan
 • Sissepõlenud värvidega ekraan
 • Valge ekraan
Parandamiskõlbmatu:
 • Katkine emaplaat (PCB), raske füüsiline kahjustus (näiteks telefon on pooleks)
Mittekäivituv:
 • Ei lähe tööle
 • Ei käivitu täielikult (telefon ei lae üles ennast, hangub käivitamisel)
 • Raskelt kahjustatud (terve ekraan puudu, sisseehitatud aku on paisunud)
Blokeeritud:
Pinnapealsed kahjustused (nt kriimud) ja mobiiltelefoni kulumine ei mõjuta mobiiltelefonide eest makstavat hinda. Redeem Nordics OÜ ei vastuta temale saabuva mobiiltelefoni või selle tarvikute seisukorra eest.
Redeem Nordics OÜ võtab vastu ka mobiiltelefonide akusid, akulaadijaid ning muid lisatarvikuid, kuid need ei mõjuta mobiiltelefonide eest makstavat rahasummat.
Müüdavate või taaskasutatavate mobiiltelefonidega seotud kolmandatest lepingutest või lepinguvälistest võlasuhetest tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab Klient. Kliendi kohustus on lõpetada kõik kõne all oleva mobiiltelefoniga seotud lepingud enne mobiiltelefoni saatmist Redeem Nordics OÜ-le. Kliendi vastutusel on andmete kustutamine mobiiltelefonist enne mobiiltelefoni müümist Redeem Nordics OÜ-le.
4. Ringlusleping ja tehingu täitmine
Kui Klient soovib müüa või saata taaskasutusse oma mobiiltelefone, on Klient kohustatud kasutama Ringluslepingu ankeeti ning pehmendustega tagastusümbrikut. Klient täidab Ringluslepingus nõutavad andmed ja tagastab Ringluslepingu koos saadetavate mobiiltelefonidega pehmendustega tagastusümbrikus Redeem Nordics OÜ -le.
Ringlusleping seob mõlemat osapoolt, kui Klient on tagastanud oma Ringluslepingu täidetult ning Redeem Nordics OÜ esindaja on vastu võtnud Ringluslepingu ja tehingu objektiks olevad mobiiltelefonid. Sellisel juhul on Ringlusleping kehtivalt sõlmitud.
Ringluspaketi vastuvõtmisel avab Mobiiliringlus OÜ esmalt saadetise, hindab taaskasutatava mobiiltelefonide seisukorda ja maksab seisukorrale vastava hinna Kliendi Ringluslepingus avaldatud pangakontole käesolevas lepingus hiljem kirjeldatud viisil. Redeem Nordics OÜ -l on õigus dokumenteerida sündmusi parimal vajalikul viisil.
Mobiiliringlus OÜ-l on õigus Ringluslepingust ühepoolselt taganeda, kui saadetis on enne juhusliku kahjustumise ja hävimise riisiko üleminekut Redeem Nordics OÜ -le kannatada saanud või kui Ringlusleping on täidetud juhistega vastuoluliselt.
Klient on täitnud talle Ringluslepingust tuleneva saadetise üleandmise kohustuse saadetise vedajale üle andmisega. Redeem Nordics OÜ saab õiguse kogu saadetise sisule, olenemata vara hulgast ja kvaliteedist.
5. Hind ja maksmine
Kui Redeem Nordics OÜ on kindlaks teinud mobiiltelefonide margi, mudeli ja seisukorra arvutatakse ostuhind, mille Redeem Nordics OÜ on valmis maksma mobiiltelefonide eest. Mobiiltelefonide eest kujunev ostuhind sõltub Mobiiliringlus.ee kodulehel makstavast hinnast ja mobiiltelefonide seisukorrast, mida on kirjeldatud punktis 3.
Maksmine toimub pangaülekandega Kliendi poolt Ringluslepingus märgitud arvelduskontole. Arvekonto number peab olema Ringluslepingus kirjas ja see peab olema Eesti Vabariigis tegutseva panga arveldusarve, mis on Kliendi oma.
Redeem Nordics OÜ maksab mobiiltelefoni eest hiljemalt 48 tunni jooksul arvestades mobiiltelefonide vastuvõtuhetkest. Maksmise all mõeldakse siinjuures seda, et pangaülekanne või maksekorraldus läheb Redeem Nordics OÜ -lt Kliendile. Makse kinnituseks saadetakse Kliendile e-mail, kus on ära toodud mobiiltelefonide mark, mudel, konditsioon ja hind.
Redeem Nordics OÜ kohustub nõuetekohaselt käitlema kõiki saadetud mobiiltelefone ka siis, kui mobiiltelefoni eest ei maksta Kliendile selle halva seisukorra või müügiväärtuse puudumise tõttu. Redeem Nordics OÜ ei tagasta Ringluslepingu mõlemapoolse kohase täitmise puhul mobiiltelefone saatjale.
6. Isikuandmed ja andmekaitse
Redeem Nordics OÜ haldab kliendiregistrit, milles olevaid andmeid kasutatakse kliendisuhete ülalhoidmiseks ja korraldamiseks ning registrijuhendis selgitatud viisidel ka turustamiseks. Klient nõustub Ringluslepingu allkirjastamisel oma isikuandmete kirjeldatud käsitlemisega ning annab selleks oma nõusoleku.
7. Kuritarvitamine ja kuritarvitamiste takistamine
Redeem Nordics OÜ annab teada kõigist toimunud pettustest, süüteokatsetest ning muudest seadusvastastest tegevustest. Redeem Nordics OÜ võib kuritegude või muude seadusvastaste tegude toimepanemise korral või nende ärahoidmiseks registreerida andmeid vastavasse registrisse. Redeem Nordics OÜ -l on õigus teavitada politseid süütegudest, varastatud esemete käsitlemisest ning pettustest.
Redeem Nordics OÜ -l on õigus anda politseiametnikele toimunud ja tühistunud tehingute kohta vajalikku informatsiooni ja võimaldada politseile juurdepääs Redeem Nordics OÜ kliendiregistrile.
Redeem Nordics OÜ
Westendintie 1, 02160 Espoo, Finland
www.mobiiliringlus.ee
info@mobiiliringlus.ee