Telli Galaxy Note9, vaheta välja oma nutitelefon ja saa lisaks kuni 200 €

MÜÜ OMA TELEFON Tahan lihtsalt oma telefonile hinnangut saada >

Kuidas toimida

1. Samm
Ostes Galaxy Note9 kuni 23.08.2018 koos vana nutitelefoni tagastusvalikuga vastavalt müüja poolsetele juhistele oled vana nutitelefoni eest juba 100 € saanud.
2. Samm
Veebipõhise nõude ankeedi täitmiseks on aega kuni 9.09.2018. Sisesta ostu detailid nõude ankeedile.
3. Samm
Tagasta seade ja allkirjastatud leping enne 23.09.2018 kasutades selleks meie poolt edastatud TASUTA tagastuse pakendit
4. Samm
Saa vahetuse eest lisaks 100 € vahetades välja kasutatud Galaxy Note nutitelefoni. Pärast nõude kinnitamist tehakse ülekanne 2 tööpäeva jooksul.

Taotluse vorm

Sisesta oma uue Galax Note9 ostuinformatsioon
Palun vali, kust ost on tehtud.
Palun vali korrektne kampaania kuupäev
Palun sisesta õige IMEI number
{{imeiError}}

Kampaania

 1. Samsungi toodete müüjad (edaspidi – Müüja) korraldavad nutitelefonide Samsung Galaxy Note9 eelmüügikampaania (edaspidi – Kampaania).
 2. Kampaania viiakse läbi Müüjate veebi- ja tavakauplustes (edaspidi – Kauplus), mille nimekirja leiab aadressilt samsung.com/lv/lt/ee.
 3. Kampaania kestab alates 9. augustist 2018 19:00 kuni 23. augustini 2018 23:59 (edaspidi – Kampaaniaperiood).
 4. Kampaaniatooteks on nutitelefon Samsung Galaxy Note9 (mudel nr SM-N960FZBDSEB, SM-N960FZKDSEB) (edaspidi – Kampaaniatoode).
 5. Kampaanias osalevatel klientidel on õigus soetada Kampaaniatoode allahindlusega, järgides allpool kirjeldatud korda.
 6. Kliendid on kohustatud täitma Müüjate poolt Kampaania kohta antavaid täiendavaid juhiseid.
 7. Kampaania käigus tagastatavate kliendi nutitelefonide tagasimüügiväärtuse hindajaks on Redeem Nordics OÜ, Aardla 23, Tartu, 50110, Eesti (edaspidi – Käitleja).

Osalemine Kampaanias veebipõhise tagasimüügiga

 1. Kui klient soetab Kampaaniaperioodil mõnel veebisaidil www.tagasiost.ee Eestis, www.atpirkums.lv Lätis või www.senainauja.lt Leedus märgitud veebipõhises Kaupluses Kampaaniatoote ning valib variandiks vana nutitelefoni tagasimüügi allpool kirjeldatud viisil, on kliendil õigus saada lisaks Käitleja poolt määratud vana nutitelefoni tagasimüügiväärtusele täiendavalt 100 eurot. Kui klient tagastab Samsung Galaxy Note seeria nutitelefoni, saab ta vana nutitelefoni eest veel täiendavalt 100 eurot (edaspidi – Lisaallahindlus).
 2. Tagasiost toimub kahes etapis: kui Kampaaniatoote soetamisel valib klient variandiks vana nutitelefoni tagasimüügi, siis kohaldatakse esimest 100 euro suurust allahindlust kohe ning ülejäänud tagasimüügisumma tasutakse kliendile tagasimaksena pärast seda, kui klient on saatnud oma vana nutitelefoni Käitlejale.
 3. Tagasimakse saamiseks pärast Kampaaniatoote soetamist peab klient külastama tagasimüügi veebilehte, mis asub aadressil www.tagasiost.ee Eestis, www.atpirkums.lv Lätis või www.senainauja.lt Leedus, märkima soetatud Kampaaniatoote IMEI-koodi, soetamise kuupäeva ja koha, hindama ise oma vana nutitelefoni väärtust ja registreerima oma vana nutitelefoni tagasimüügi 9. septembriks 2018. Klient mõistab, et tema poolt antud hinnang on illustratiivne ja ligikaudne. Täpse tagasimüügiväärtuse määrab Käitleja.
 4. Pärast seda, kui klient on määranud ise oma nutitelefoni väärtuse, pakib ta vana nutitelefoni talle edastatavasse ümbrikusse ja saadab selle koos allkirjastatud tagasimüügilepinguga määratud pakiveoteenuse osutajat kasutades Käitlejale hiljemalt 23. septembriks 2018. Pakiveoteenus on tasuta. Kui klient ei saada oma vana nutitelefoni või allkirjastatud tagasimüügilepingut ettenähtud tähtpäevaks Käitlejale, ei ole kliendil õigus vastavat tagasimakset saada.
 5. Eeldatakse, et nutitelefon, mille klient uue telefoni vastu tagastab, on kasutatud. Samas pole kliendil keelatud uut nutitelefoni tagastada. Nutitelefon ja kõik selle osad peavad olema valmistatud algse tootja poolt – võltsitud või kolmandate isikute poolt valmistatud asendusosadega nutitelefone vastu ei võeta.
 6. Vana nutitelefoni väärtus sõltub seadme seisukorrast ja mudelist. Käitleja kontrollib vana nutitelefoni mudelit ja hindab selle seisukorda ja kliendi poolt märgitud väärtust ning kas kinnitab kliendi hinnangu või muudab seda. Klienti teavitatakse Käitleja poolt antud hinnangust meili teel.
 7. Kliendile tehakse tagasimakse summas, mis vastab kas kliendi poolt antud või Käitleja poolt korrigeeritud hinnangule, millele lisandub lisaallahindlus, kui tagastatav nutitelefoni on Samsung Galaxy Note seeria toode, kolme päeva jooksul pärast seda, kui Käitleja on määranud toote väärtuse.
 8. Enne, kui klient annab oma vana nutitelefoni määratud pakiveoteenuse osutajale üle, peab ta eemaldama nutitelefonist kõik sellega seotud kliendikontod, sealhulgas, ent mitte üksnes, Google’i konto (kõik Android-nutitelefonid), Samsungi Konto (Samsungi nutitelefonid), iCloudi (iOS nutitelefonid) ja taastama täielikult nutitelefoni tehasesätted. On soovitatav, et väärtusliku info kaotsimineku vältimiseks teeks klient sellest varundkoopia.
 9. Klient peab lugema tagasimüügile kohaldatavaid tingimusi, mis on avaldatud veebisaitidel www.tagasiost.ee Eestis, www.atpirkums.lv Lätis või www.senainauja.lt Leedus.

Osalemine Kampaanias tagasimüügiga tavakaupluses

 1. Kui klient teeb Kampaaniaperioodil Kampaaniatoote eeltellimuse Kaupluses, kus Müüja soovib, et klient peab tagastama vana toote kauplusesse, viib Kampaaniatoote soetamise Kaupluses lõpule 9. septembriks 2018 ning tagastab oma vana nutitelefoni allpool kirjeldatud viisil, on kliendil õigus saada allahindlust summas 100 eurot, pluss vana nutitelefoni tagasimüügiväärtus, mille määrab Kaupluse töötaja. Kui klient tagastab Samsung Galaxy Note seeria nutitelefoni, kohaldatakse talle täiendavalt 100 euro suurust lisaallahindlust.
 2. 2. Selleks, et kliendil oleks võimalik allahindlust saada, peab ta tagastama Kampaaniatoote ostu käigus Kauplusele oma vana nutitelefoni. Kui klient ei tagasta oma vana nutitelefoni Kauplusele, ei ole kliendil õigus vastavat allahindlust saada.
 3. 3. Vana nutitelefoni väärtus sõltub seadme seisukorrast ja mudelist. Kaupluse töötajad hindavad vana nutitelefoni mudelit ja seisukorda ning kohaldavad vastavat allahindlust Kampaaniatoote hinnast.
 4. 4. Nutitelefon ja kõik selle osad peavad olema valmistatud algse tootja poolt – võltsitud või kolmandate isikute poolt valmistatud asendusosadega nutitelefone vastu ei võeta.
 5. 5. Enne, kui klient oma vana nutitelefoni Kaupluse personalile üle annab, peab ta eemaldama nutitelefonist kõik sellega seotud kliendikontod, sealhulgas, ent mitte üksnes, Google’i konto (kõik Android-nutitelefonid), Samsungi Konto (Samsungi nutitelefonid), iCloudi (iOS nutitelefonid) ja taastama täielikult nutitelefoni tehasesätted. On soovitatav, et väärtusliku info kaotsimineku vältimiseks teeks klient sellest varundkoopia.

Üldtingimused

 1. Kampaania on mõeldud üksnes jaemüügiklientidele ning seda ei kohaldata edasimüügiks ostetavatele toodetele.
 2. Kampaaniale kohaldatakse Kaupluse üldisi müügi- ja tarnetingimusi, kui Müüja või käesolevad reeglid ei sätesta selgesõnaliselt teisiti.
 3. Kliendil ei ole õigust allahindlusele, kui selgub, et klient on käesolevaid tingimusi eiranud või on Kampaania protsessi lubamatult mõjutanud.

1. Ostja andmed
Ostja tegevusnimi on Redeem Nordics OÜ, registrinumbriga 11956374. Ettevõte turustab end Redeem Nordics OÜ nime all ning www.mobiiliringlus.ee interneti koduleheküljel. Redeem Nordics OÜ ostab ja kogub erinevate turunduskanalite kaudu mobiiltelefone, tahvelarvuteid ja iPode.
Ringluslepingu tingimusi aktsepteerides kinnitab Klient, et ta on tutvunud lepingu tingimuste ning Mobiiliringlus.ee kodulehel oleva informatsiooniga.
2. Mõisted
Kliendi all mõeldakse osapoolt, kes sõlmib lepingu kauba müümiseks Redeem Nordics OÜ-le, võtab vastu kauba eest saadava summa ja omab mobiiltelefone, tahvelarvuteid või iPode, mis müüakse Redeem Nordics OÜ-le.
Ringluspaketi all mõeldakse Ringluslepingut ja pehmendustega tagastusümbriku kombinatsiooni.
Mobiiltelefonide all mõeldakse mobiiltelefone, tahvelarvuteid ja iPode.
3. Mobiiltelefonid
Klientidele mobiiltelefonide eest makstava hüvitise summat mõjutavad mobiiltelefoni mark ja mudel ning nende seisukord. Mobiiltelefonid liigitatakse seisukorra alusel viite hinnaklassi: töötav, katkine, katkine ekraan, mittekäivituv ja parandamiskõlbmatu.Töötava mobiiltelefoni eest makstakse Mobiiliringlus.ee kodulehel märgitud täishinda, katkise mobiiltelefoni eest 65 % täishinnast, katkise ekraaniga telefonide eest 25 %, mittekäivituva eest 10 % ja parandamiskõlbmatu/ blokeeritud (iCloud Activation lock, Checkmendi, Google/Samsung Accounti, My Xperia Theft Protectioni või mobiilioperaatorite mustas nimekirjas) eest 0 %.
Katkine:
 • Aku puudub, kuid läheb tööle testakuga
 • Füüsiline kahjustus
 • Puuduvad osad
 • Katkised nupud või lülitid
 • Katkine kaamera, klaviatuur, kõlar, mikrofon jms.
 • Vigane SIM kaardi lugeja või laadija pesa
 • Vigane tarkvara
Katkine ekraan:
 • Katkine displei/ekraan
 • Katkine puuteekraan
 • Sissepõlenud värvidega ekraan
 • Valge ekraan
Parandamiskõlbmatu:
 • Katkine emaplaat (PCB), raske füüsiline kahjustus (näiteks telefon on pooleks)
Mittekäivituv:
 • Ei lähe tööle
 • Ei käivitu täielikult (telefon ei lae üles ennast, hangub käivitamisel)
 • Raskelt kahjustatud (terve ekraan puudu, sisseehitatud aku on paisunud)
Blokeeritud:
Pinnapealsed kahjustused (nt kriimud) ja mobiiltelefoni kulumine ei mõjuta mobiiltelefonide eest makstavat hinda. Redeem Nordics OÜ ei vastuta temale saabuva mobiiltelefoni või selle tarvikute seisukorra eest.
Redeem Nordics OÜ võtab vastu ka mobiiltelefonide akusid, akulaadijaid ning muid lisatarvikuid, kuid need ei mõjuta mobiiltelefonide eest makstavat rahasummat.
Müüdavate või taaskasutatavate mobiiltelefonidega seotud kolmandatest lepingutest või lepinguvälistest võlasuhetest tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab Klient. Kliendi kohustus on lõpetada kõik kõne all oleva mobiiltelefoniga seotud lepingud enne mobiiltelefoni saatmist Redeem Nordics OÜ-le. Kliendi vastutusel on andmete kustutamine mobiiltelefonist enne mobiiltelefoni müümist Redeem Nordics OÜ-le.
4. Ringlusleping ja tehingu täitmine
Kui Klient soovib müüa või saata taaskasutusse oma mobiiltelefone, on Klient kohustatud kasutama Ringluslepingu ankeeti ning pehmendustega tagastusümbrikut. Klient täidab Ringluslepingus nõutavad andmed ja tagastab Ringluslepingu koos saadetavate mobiiltelefonidega pehmendustega tagastusümbrikus Redeem Nordics OÜ -le.
Ringlusleping seob mõlemat osapoolt, kui Klient on tagastanud oma Ringluslepingu täidetult ning Redeem Nordics OÜ esindaja on vastu võtnud Ringluslepingu ja tehingu objektiks olevad mobiiltelefonid. Sellisel juhul on Ringlusleping kehtivalt sõlmitud.
Ringluspaketi vastuvõtmisel avab Mobiiliringlus OÜ esmalt saadetise, hindab taaskasutatava mobiiltelefonide seisukorda ja maksab seisukorrale vastava hinna Kliendi Ringluslepingus avaldatud pangakontole käesolevas lepingus hiljem kirjeldatud viisil. Redeem Nordics OÜ -l on õigus dokumenteerida sündmusi parimal vajalikul viisil.
Mobiiliringlus OÜ-l on õigus Ringluslepingust ühepoolselt taganeda, kui saadetis on enne juhusliku kahjustumise ja hävimise riisiko üleminekut Redeem Nordics OÜ -le kannatada saanud või kui Ringlusleping on täidetud juhistega vastuoluliselt.
Klient on täitnud talle Ringluslepingust tuleneva saadetise üleandmise kohustuse saadetise vedajale üle andmisega. Redeem Nordics OÜ saab õiguse kogu saadetise sisule, olenemata vara hulgast ja kvaliteedist.
5. Hind ja maksmine
Kui Redeem Nordics OÜ on kindlaks teinud mobiiltelefonide margi, mudeli ja seisukorra arvutatakse ostuhind, mille Redeem Nordics OÜ on valmis maksma mobiiltelefonide eest. Mobiiltelefonide eest kujunev ostuhind sõltub Mobiiliringlus.ee kodulehel makstavast hinnast ja mobiiltelefonide seisukorrast, mida on kirjeldatud punktis 3.
Maksmine toimub pangaülekandega Kliendi poolt Ringluslepingus märgitud arvelduskontole. Arvekonto number peab olema Ringluslepingus kirjas ja see peab olema Eesti Vabariigis tegutseva panga arveldusarve, mis on Kliendi oma.
Redeem Nordics OÜ maksab mobiiltelefoni eest hiljemalt 48 tunni jooksul arvestades mobiiltelefonide vastuvõtuhetkest. Maksmise all mõeldakse siinjuures seda, et pangaülekanne või maksekorraldus läheb Redeem Nordics OÜ -lt Kliendile. Makse kinnituseks saadetakse Kliendile e-mail, kus on ära toodud mobiiltelefonide mark, mudel, konditsioon ja hind.
Redeem Nordics OÜ kohustub nõuetekohaselt käitlema kõiki saadetud mobiiltelefone ka siis, kui mobiiltelefoni eest ei maksta Kliendile selle halva seisukorra või müügiväärtuse puudumise tõttu. Redeem Nordics OÜ ei tagasta Ringluslepingu mõlemapoolse kohase täitmise puhul mobiiltelefone saatjale.
6. Isikuandmed ja andmekaitse
Redeem Nordics OÜ haldab kliendiregistrit, milles olevaid andmeid kasutatakse kliendisuhete ülalhoidmiseks ja korraldamiseks ning registrijuhendis selgitatud viisidel ka turustamiseks. Klient nõustub Ringluslepingu allkirjastamisel oma isikuandmete kirjeldatud käsitlemisega ning annab selleks oma nõusoleku.
7. Kuritarvitamine ja kuritarvitamiste takistamine
Redeem Nordics OÜ annab teada kõigist toimunud pettustest, süüteokatsetest ning muudest seadusvastastest tegevustest. Redeem Nordics OÜ võib kuritegude või muude seadusvastaste tegude toimepanemise korral või nende ärahoidmiseks registreerida andmeid vastavasse registrisse. Redeem Nordics OÜ -l on õigus teavitada politseid süütegudest, varastatud esemete käsitlemisest ning pettustest.
Redeem Nordics OÜ -l on õigus anda politseiametnikele toimunud ja tühistunud tehingute kohta vajalikku informatsiooni ja võimaldada politseile juurdepääs Redeem Nordics OÜ kliendiregistrile.
Redeem Nordics OÜ
Westendintie 1, 02160 Espoo, Finland
www.mobiiliringlus.ee
info@mobiiliringlus.ee