Säästa uut Galaxyt ostes, müües oma vana nutitelefon

MÜÜ VANA SEADE

Kuidas töötab

1. Samm
Vali mobiilseade
2. Samm
Hinda seadme väärtus
3. Samm
Saada seade meile, kasutades selleks tagastus ümbrikut
4. Samm
Peale seadme väärtuse kinnitamist, sooritame makse teie panga kontole.

Vali oma seade

Või otsi tootja kaudu

Kampaania

 1. SIA „Samsung Electronics Baltics”, registreerimisnumber: 40003963909, aadress: 6 Duntes tn, Riia, LV-1013, Läti (edaspidi – Samsung) korraldab nutitelefonide Samsung Galaxy S9 ja S9+ müügi edendamiseks nutitelefonide Samsung Galaxy S9 ja S9+ ettetellimiskampaania (edaspidi – Kampaania).
 2. Kampaania viiakse läbi veebis ning Samsungi veebilehel näidatud partnerite kauplustes (edaspidi – Kauplus).
 3. Kampaania kestab alates 25. veebruarist 2018 20.00 kuni 15. märtsini 2018 23:59 (edaspidi – Kampaaniaperiood).
 4. Kampaaniatoodeteks on nutitelefonid Samsung Galaxy S9 (mudeli nr SM-G960FZBDSEB, SM-G960FZKDSEB, SM-G960FZPDSEB) ja nutitelefonid Samsung Galaxy S9+ (mudeli nr SM-G965FZBDSEB, SM-G965FZKDSEB, SM-G965FZPDSEB) (edaspidi koos nimetatud – Kampaaniatoode).
 5. Kampaanias osalevatel klientidel on õigus veebis tellitud Kampaaniatoode varem kätte saada või soetada, ning seejuures võimalus säästa kuni 450 EUR.

Kampaanias osalemine veebi vahendusel

 1. Kui Klient soovib osaleda Kampaanias veebi kaudu, peab ta Kampaaniaperioodi jooksul soetama Veebipoes Kampaaniatoote.
 2. Veebipoes soetatud Kampaaniatooted tarnitakse kliendi poolt näidatud aadressile alates 8. märtsist 2018.a, tingimusel, et klient on esitanud Kampaaniatoote ettetellimuse hiljemalt 7. märtsil 2018.a enne kella 23.50. Hiljem ettetellitud Kampaaniatoodete tarnimine algab 16. märtsist 2018.a.
 3. Kui klient tagastab oma vana nutitelefoni allpool kirjeldatud viisil, on tal õigus tagasimakse kujul võimaldatavale allahindlusele summas kuni 450 eurot (maksimaalne summa, tegelik summa sõltub tagastatava vana nutitelefoni väärtusest).
 4. Korraldaja eeldab, et nutitelefon, mille klient uue telefoni vastu tagastab, on kasutatud. Samas pole kliendil keelatud uut nutitelefoni tagastada. Nutitelefon peab olema originaal – võltsitud nutitelefone vastu ei võeta.
 5. Tagasimakse saamiseks pärast Kampaaniatoote soetamist peab klient külastama hiljemalt 31. märtsil 2018.a tagasiostu veebliehte, mis Eestis asub aadressil www.tagasiost.ee, Lätis aadressil www.atpirkums.lv ja Leedus aadressil www.senainauja.lt, näitama ära Kampaaniatoote IMEI-koodi ja näitama ära oma vana nutitelefoni hinnangulise tagasiostuväärtuse. Klient mõistab, et see hinnang on näitlik ja ligikaudne. Täpse tagasiostuväärtuse määrab ülalmainitud tagasiostu veebilehel nimetatud tagasiostu korraldaja (edaspidi – Korraldaja). Pärast nutitelefoni väärtuse hindamist annab klient oma vana nutitelefoni üle määratud kullerile või kasutab määratud pakiveoteenust nutitelefoni tagastamiseks Korraldajale. Kui klient oma vana nutitelefoni Korraldajale ei tagasta, pole kliendil õigus vastavat tagasimakset saada.*
 6. Tagasimakse summas kuni 450 EUR (maksimaalne summa, tegelik summa võib sellest erineda) koosneb vana nutitelefoni väärtusest summas kuni 350 EUR (maksimaalne summa, tegelik summa sõltub tagastatava vana nutitelefoni väärtusest) ja fikseeritud ostupreemiast summas 100 EUR. Vana nutitelefoni väärtus sõltub seadme seisukorrast ja mudelist.*
 7. Korraldaja kontrollib vana nutitelefoni mudelit, selle seisukorda ja kliendi poolt hinnatud väärtust ning kas kinnitab kliendi hinnangu või muudab seda.*
 8. Kliendile tehakse tagasimakse, mis koosneb Korraldaja poolt kinnitatud või muudetud tagasiostuväärtusest ja 100 euro suurusest ostupreemiast. Klienti teavitatakse hindamise tulemusest meili teel.*
 9. Enne, kui klient oma vana nutitelefoni määratud kullerile üle annab või määratud paikveoteenust kasutab, peab ta eemaldama nutitelefonist kõik sellega seotud kliendikontod, sealhulgas, ent mitte üksnes, Google’i konto (kõik Android-nutitelefonid), Samsungi Konto (Samsungi nutitelefonid), iCloudi (iOS nutitelefonid) ja taastama täielikult nutitelefoni tehasesätted. Väärtusliku info kaotsimineku vältimiseks soovitab Korraldaja teha sellest varundkoopia. Korraldaja ei võta endale mingit vastutust vanasse nutitelefoni jäetud privaatsete andmete turvalisuse eest.*
 10. Kampaaniale kohaldatakse Veebipoe üldisi müügi- ja tarnetingimusi, kui käesolevates reeglites pole selgesõnaliselt sätestatud teisiti.
 11. *Palume tutvuda tingimustega tagasiostu veebilehel, mis Eestis asub aadressil www.tagasiost.ee, Lätis aadressil www.atpirkums.lv ja Leedus aadressil www.senainauja.lt; neid tingimusi kohaldatakse tagasiostutehingule ja need on käesolevate reeglite suhtes ülimuslikud.

Kampaanias osalemine Kaupluse vahendusel

 1. Et osaleda Kampaanias Kaupluse vahendusel, peab klient Kampaaniaperioodi jooksul tellima Kampaaniatoote Samsungi veebilehel olevast Veebipoest, ning soetama Kauplusest Kampaaniatoote hiljemalt 31. märtsil 2018. Klient saab Kampaaniatoote Kauplusest kätte alates 8. märtsist 2018.a, tingimusel, et ta on esitanud Kampaaniatoote ettetellimuse hiljemalt 7. märtsil 2018.a enne kella 23.59. Hiljem ettetellitud Kampaaniatooted saab Kauplusest kätte alles alates 16. märtsist 2018.a.
 2. Kui klient tagastab oma vana nutitelefoni allpool kirjeldatud viisil, on tal õigus allahindlusele summas kuni 450 eurot (maksimaalne summa, tegelik summa sõltub tagastatava vana nutitelefoni väärtusest).
 3. Korraldaja eeldab, et nutitelefon, mille klient uue telefoni vastu tagastab, on kasutatud. Samas pole kliendil keelatud uut nutitelefoni tagastada. Nutitelefon peab olema originaal – võltsitud nutitelefone vastu ei võeta.
 4. Selleks, et kliendil oleks võimalik allahindlust saada, peab ta Kampaaniatoote ostmisel tagastama Kauplusele oma vana nutitelefoni. Kui klient ei tagasta oma vana nutitelefoni Kauplusele, pole kliendil õigus vastavat allahindlust saada.
 5. Allahindlus summas kuni 450 EUR (maksimaalne summa, tegelik summa võib sõltuvalt vana nutitelefoni tagasiostuväärtusest sellest erineda,) koosneb vana nutitelefoni tagasiostuväärtusest summas kuni 350 EUR (maksimaalne summa, tegelik summa võib sellest erineda) ja fikseeritud ostupreemiast summas 100 EUR. Vana nutitelefoni väärtus sõltub seadme seisukorrast ja mudelist.
 6. Kaupluse töötajad hindavad vana nutitelefoni mudelit ja seisukorda ning kohaldavad vastavat allahindlust Kampaaniatoote hinnast.
 7. Enne, kui klient oma vana nutitelefoni Kaupluse personalile üle annab, peab ta eemaldama nutitelefonist kõik sellega seotud kliendikontod, sealhulgas, ent mitte üksnes, Google’i konto (kõik Android-nutitelefonid), Samsungi Konto (Samsungi nutitelefonid), iCloudi (iOS nutitelefonid) ja taastama täielikult nutitelefoni tehasesätted. Väärtusliku info kaotsimineku vältimiseks soovitab Korraldaja teha sellest varundkoopia. Korraldaja ei võta endale mingit vastutust vanasse nutitelefoni jäetud privaatsete andmete turvalisuse eest.

Üldtingimused

 1. Kliendil ei ole õigust allahindlusele, kui selgub, et klient on käesolevaid tingimusi eiranud või on Kampaania protsessi lubamatult mõjutanud.
 2. Kampaania on mõeldud üksnes jaemüügiklientidele ning seda ei kohaldata edasimüügiks ostetavatele toodetele.
 3. Pakkumist puudutavaid reklamatsioone saab esitada 1. juulini 2018.a, selleks tuleb helistada või kirjutada kõnekeskusele:
  Lätis
  Tel. nr: 8000 7267
  E-posti aadress: info@samsung.lv

  Leedus
  Tel. nr: 8800 77777
  E-posti aadress: info@samsung.lt

  Eesti
  Tel.nr: 800 7267
  E-posti aadress: info@samsung.ee

1. Ostja andmed
Ostja tegevusnimi on Redeem Nordics OÜ, registrinumbriga 11956374. Ettevõte turustab end Redeem Nordics OÜ nime all ning www.mobiiliringlus.ee interneti koduleheküljel. Redeem Nordics OÜ ostab ja kogub erinevate turunduskanalite kaudu mobiiltelefone, tahvelarvuteid ja iPode.
Ringluslepingu tingimusi aktsepteerides kinnitab Klient, et ta on tutvunud lepingu tingimuste ning Mobiiliringlus.ee kodulehel oleva informatsiooniga.
2. Mõisted
Kliendi all mõeldakse osapoolt, kes sõlmib lepingu kauba müümiseks Redeem Nordics OÜ-le, võtab vastu kauba eest saadava summa ja omab mobiiltelefone, tahvelarvuteid või iPode, mis müüakse Redeem Nordics OÜ-le.
Ringluspaketi all mõeldakse Ringluslepingut ja pehmendustega tagastusümbriku kombinatsiooni.
Mobiiltelefonide all mõeldakse mobiiltelefone, tahvelarvuteid ja iPode.
3. Mobiiltelefonid
Klientidele mobiiltelefonide eest makstava hüvitise summat mõjutavad mobiiltelefoni mark ja mudel ning nende seisukord. Mobiiltelefonid liigitatakse seisukorra alusel viite hinnaklassi: töötav, katkine, katkine ekraan, mittekäivituv ja parandamiskõlbmatu.Töötava mobiiltelefoni eest makstakse Mobiiliringlus.ee kodulehel märgitud täishinda, katkise mobiiltelefoni eest 65 % täishinnast, katkise ekraaniga telefonide eest 25 %, mittekäivituva eest 10 % ja parandamiskõlbmatu/ blokeeritud (iCloud Activation lock, Checkmendi, Google/Samsung Accounti, My Xperia Theft Protectioni või mobiilioperaatorite mustas nimekirjas) eest 0 %.
Katkine:
 • Aku puudub, kuid läheb tööle testakuga
 • Füüsiline kahjustus
 • Puuduvad osad
 • Katkised nupud või lülitid
 • Katkine kaamera, klaviatuur, kõlar, mikrofon jms.
 • Vigane SIM kaardi lugeja või laadija pesa
 • Vigane tarkvara
Katkine ekraan:
 • Katkine displei/ekraan
 • Katkine puuteekraan
 • Sissepõlenud värvidega ekraan
 • Valge ekraan
Parandamiskõlbmatu:
 • Katkine emaplaat (PCB), raske füüsiline kahjustus (näiteks telefon on pooleks)
Mittekäivituv:
 • Ei lähe tööle
 • Ei käivitu täielikult (telefon ei lae üles ennast, hangub käivitamisel)
 • Raskelt kahjustatud (terve ekraan puudu, sisseehitatud aku on paisunud)
Blokeeritud:
Pinnapealsed kahjustused (nt kriimud) ja mobiiltelefoni kulumine ei mõjuta mobiiltelefonide eest makstavat hinda. Redeem Nordics OÜ ei vastuta temale saabuva mobiiltelefoni või selle tarvikute seisukorra eest.
Redeem Nordics OÜ võtab vastu ka mobiiltelefonide akusid, akulaadijaid ning muid lisatarvikuid, kuid need ei mõjuta mobiiltelefonide eest makstavat rahasummat.
Müüdavate või taaskasutatavate mobiiltelefonidega seotud kolmandatest lepingutest või lepinguvälistest võlasuhetest tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab Klient. Kliendi kohustus on lõpetada kõik kõne all oleva mobiiltelefoniga seotud lepingud enne mobiiltelefoni saatmist Redeem Nordics OÜ-le. Kliendi vastutusel on andmete kustutamine mobiiltelefonist enne mobiiltelefoni müümist Redeem Nordics OÜ-le.
4. Ringlusleping ja tehingu täitmine
Kui Klient soovib müüa või saata taaskasutusse oma mobiiltelefone, on Klient kohustatud kasutama Ringluslepingu ankeeti ning pehmendustega tagastusümbrikut. Klient täidab Ringluslepingus nõutavad andmed ja tagastab Ringluslepingu koos saadetavate mobiiltelefonidega pehmendustega tagastusümbrikus Redeem Nordics OÜ -le.
Ringlusleping seob mõlemat osapoolt, kui Klient on tagastanud oma Ringluslepingu täidetult ning Redeem Nordics OÜ esindaja on vastu võtnud Ringluslepingu ja tehingu objektiks olevad mobiiltelefonid. Sellisel juhul on Ringlusleping kehtivalt sõlmitud.
Ringluspaketi vastuvõtmisel avab Mobiiliringlus OÜ esmalt saadetise, hindab taaskasutatava mobiiltelefonide seisukorda ja maksab seisukorrale vastava hinna Kliendi Ringluslepingus avaldatud pangakontole käesolevas lepingus hiljem kirjeldatud viisil. Redeem Nordics OÜ -l on õigus dokumenteerida sündmusi parimal vajalikul viisil.
Mobiiliringlus OÜ-l on õigus Ringluslepingust ühepoolselt taganeda, kui saadetis on enne juhusliku kahjustumise ja hävimise riisiko üleminekut Redeem Nordics OÜ -le kannatada saanud või kui Ringlusleping on täidetud juhistega vastuoluliselt.
Klient on täitnud talle Ringluslepingust tuleneva saadetise üleandmise kohustuse saadetise vedajale üle andmisega. Redeem Nordics OÜ saab õiguse kogu saadetise sisule, olenemata vara hulgast ja kvaliteedist.
5. Hind ja maksmine
Kui Redeem Nordics OÜ on kindlaks teinud mobiiltelefonide margi, mudeli ja seisukorra arvutatakse ostuhind, mille Redeem Nordics OÜ on valmis maksma mobiiltelefonide eest. Mobiiltelefonide eest kujunev ostuhind sõltub Mobiiliringlus.ee kodulehel makstavast hinnast ja mobiiltelefonide seisukorrast, mida on kirjeldatud punktis 3.
Maksmine toimub pangaülekandega Kliendi poolt Ringluslepingus märgitud arvelduskontole. Arvekonto number peab olema Ringluslepingus kirjas ja see peab olema Eesti Vabariigis tegutseva panga arveldusarve, mis on Kliendi oma.
Redeem Nordics OÜ maksab mobiiltelefoni eest hiljemalt 48 tunni jooksul arvestades mobiiltelefonide vastuvõtuhetkest. Maksmise all mõeldakse siinjuures seda, et pangaülekanne või maksekorraldus läheb Redeem Nordics OÜ -lt Kliendile. Makse kinnituseks saadetakse Kliendile e-mail, kus on ära toodud mobiiltelefonide mark, mudel, konditsioon ja hind.
Redeem Nordics OÜ kohustub nõuetekohaselt käitlema kõiki saadetud mobiiltelefone ka siis, kui mobiiltelefoni eest ei maksta Kliendile selle halva seisukorra või müügiväärtuse puudumise tõttu. Redeem Nordics OÜ ei tagasta Ringluslepingu mõlemapoolse kohase täitmise puhul mobiiltelefone saatjale.
6. Isikuandmed ja andmekaitse
Redeem Nordics OÜ haldab kliendiregistrit, milles olevaid andmeid kasutatakse kliendisuhete ülalhoidmiseks ja korraldamiseks ning registrijuhendis selgitatud viisidel ka turustamiseks. Klient nõustub Ringluslepingu allkirjastamisel oma isikuandmete kirjeldatud käsitlemisega ning annab selleks oma nõusoleku.
7. Kuritarvitamine ja kuritarvitamiste takistamine
Redeem Nordics OÜ annab teada kõigist toimunud pettustest, süüteokatsetest ning muudest seadusvastastest tegevustest. Redeem Nordics OÜ võib kuritegude või muude seadusvastaste tegude toimepanemise korral või nende ärahoidmiseks registreerida andmeid vastavasse registrisse. Redeem Nordics OÜ -l on õigus teavitada politseid süütegudest, varastatud esemete käsitlemisest ning pettustest.
Redeem Nordics OÜ -l on õigus anda politseiametnikele toimunud ja tühistunud tehingute kohta vajalikku informatsiooni ja võimaldada politseile juurdepääs Redeem Nordics OÜ kliendiregistrile.
Redeem Nordics OÜ
Killustiku Põik 1, Tartu 60534
www.mobiiliringlus.ee
info@mobiiliringlus.ee